BEKO DİRENEN METAL İŞÇİLERİNİ SELAMLADI

Paylaş

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, bir açıklama yayımlayarak direnişteki metal işçilerini selamladı

Beko, "Sınıf kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu, her türlü ihtiyaçlarına karşı tüm DİSK ailesinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu bilmelerini istiyor, tüm direnişçileri tek tek dostça, kardeşçe, yoldaşça kucaklıyoruz" dedi

 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, bir haftayı aşkın süredir direnen metal işçilerini yazılı bir açıklama yaparak selamladı. "İnsanca yaşam, söz ve karar hakkı için direnen, 12 Eylül düzenini alaşağı eden metal işçilerinin onurlu mücadelesini selamlıyoruz" başlığı taşıyan açıklamada Beko, direnişin Bursa'da başlayarak kısa sürede çeşitli yayıldığına dikkat çekerek, eylemin başlangıcında işbirlikçi sendikal anlayışın işçilerin ekonomik kaybına yol açmasının rol oynadığını belirtti. Türkiye'nin 500 büyük firmasının 172'sinin meteal işkolunda olduğuna dikkat çeken Beko, geçen yılın ihracat şampiyonu olan otomotiv sektöründe ve işkolundaki diğer büyük işletmelerin arkasında günde 11 saate varan çalışma sürelerinin yattığını vurguladı.

MÜCADELE SADECE İŞVERENE KARŞI DEĞİL, İŞBİRLİKÇİ SENDİKAL ANLAYIŞA KARŞI

Metal işçilerinin direnişinin, sadece işverene karşı değil, işbirlikçi sendikal anlayışa karşı olduğunu ifade eden Beko şunları kaydetti:

"Metal işçileri insanca yaşam, söz ve karar hakkı için direnmektedir. Metal işçisinin direnişi, yıllardır sürdürülen sömürü ve baskıya karşı büyük bir başkaldırıdır. Bu başkaldırı insanca yaşam ve çalışma koşulları talebiyle birlikte, 12 Eylül askeri faşist diktatörlüğü eliyle kurulup bugüne dek geliştirilen sömürü çarkına köklü bir itirazdır. Yani, “eşit işe eşit ücret”, “sendikal örgütlenme özgürlüğü” ve “sendika içi demokrasi” talebiyle yürüttükleri mücadele sadece işverene karşı değil, devlet ve sermaye yanlısı işbirlikçi sendikal anlayışa karşıdır."

Beko, işbirlikçi sendikal anlayışın toplu sözleşme süreçlerinde işçiyi yok saydığını, işçi temsilcilerini işçilerin bilgisi dışında kendisinin belirlediğini, sendika içi demokrasi kanallarını işletmediğini söyleyerek, bu anlayış karşısında işçinin öfkesinin patladığını kaydetti.

METAL İŞÇİSİ BASKILARA BOYUN EĞMEYECEK

Direnişin başlamasından itibaren işverenler, işbirlikçi sendika ve hükümet temsilcileri tarafından yoğun baskı uygulanmaya başlandığını söyleyen Beko, "Sarı sendika ve işverenler direkt, hükümetse gerek Babacan’ın ağzıyla ve gerekse savcı tehdidiyle aba altından sopa gösterip, eylemleri, haklı ve meşru fiili grevleri, yayılan direnişleri “yasadışı” ilan ettiler" dedi. Beko, "ukuksuz olan, yasadışı olan, metal işçilerinin haklarının, sendikal özgürlüklerinin ihlal edilmesi, işçilerin temsilcilerini özgürce seçme haklarının engellenmesidir. Metal işçilerinin talepleri, bu ülkenin taşeronluğa, güvencesizliğe, iş cinayetlerine itilen milyonlarca emekçinin talebidir." şeklinde konuştu.

DİSK DİRENİŞÇİLERİN YANINDA

Tüm DİSK ailesinin direnişçi metal işçilerinin yanında olduğunu söyleyen Beko, "Taban inisiyatifinin kullanılması, işyeri komiteleri, işçinin söz ve karar hakkının sendikal demokrasinin temelini oluşturması DİSK’in en temel ilkelerindendir. Hükümetin, işverenlerin ve sarı sendikanın yıllardır baskı ve zor kullanarak sürdürdükleri “korku düzenini” aşarak 12 Eylül düzenini metal işkolunda “dağıtan” metal işçilerinin, sınıf kardeşlerimizin, deprem etkisi yaratan bu onurlu ve dinamik direnişlerini yürekten selamlıyoruz!" dedi. Beko sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu nedenlerle, metal işçilerinin isyanının ilerici/demokratik sendikal birikimle buluşmasını sağlamak; direnişin sönümlenmesine engel olmak için çaba sarf etmek; işbirlikçi sendikal çizgiden hesap soran bu öfkeyi diğer iş kollarına yaymak, vazgeçemeyeceğimiz sorumluluklarımız arasında yer alıyor.

Sınıf kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu, her türlü ihtiyaçlarına karşı tüm DİSK ailesinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu bilmelerini istiyor, tüm direnişçileri tek tek dostça, kardeşçe, yoldaşça kucaklıyoruz."

Paylaş