İŞKOLU BARAJINDA YENİ DÜZENLEME!

Paylaş

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Buna göre sendikamız, mevcut işyerlerinde toplu iş sözleşmesi imzalamaya devam edecek ve yeni işyerlerinde de yeni toplu iş sözleşmeleri imzalayacak!

 

Sendikamızın çok uzun süredir Meclis de dahil olmak üzere pek çok platforda sürdürdüğü mücadele sonuç verdi. Anayasa'ya, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve yargı kararlarına rağmen 1980'den kalma işkolu barajında ısrar eden AKP hükümeti, bu konuda bir düzenleme yapmak zorunda kaldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YASAL DÜZENLEME İŞKOLU BARAJINI GEÇİCİ OLARAK KALDIRDI

Söz konusu yasanın 81. maddesi, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'nın geçici 6. maddesinin 2. fıkrasını değiştirerek, işkolu barajına ilişkin bir düzenleme getirdi. Bu düzenlemeye göre toplu iş sözleşmesi mevcut işyerlerinde bir dönem daha, yeni işyerlerinde ise yasanın yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde toplu iş sözleşmesi imzalayabileceğiz.  Yasanın 81. Maddesi şu şekilde:

Madde 81- 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Mülga 2822 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre Bakanlıkça yayımlanan 2009 Temmuz istatistiğinde kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunu üyesi bulunduran işçi sendikaları ile 2009 Temmuz istatistiği sonrasında 15/9/2012 tarihine kadar kurulmuş işçi sendikalarının, bu maddenin yürürlüğünden önce imzaladıkları toplu iş sözleşmelerinden bir sonraki toplu iş sözleşmesiyle sınırlı olmak üzere yapacakları yetki tespit başvuruları ile kurulu bulundukları işkolundaki diğer işyeri ve işletmelerde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapacakları yetki tespit başvuruları 41 inci maddede yer alan işyeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre sonuçlandırılır.”

SENDİKAMIZ YASA KAPSAMINDA MI?

Sendikamız, Temmuz 2009 istatistiğinde, kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin %10'undan fazlasını üye kaydetmiş durumdaydı. Buna göre sendikamız, sözü edilen yasal düzenlemenin kapsamına girmektedir. Dolayısıyla 1 yıl boyunca veya toplu sözleşmenin mevcut olduğu işyerlerinde 1 TİS dönemi boyunca toplu sözleşme imzalayabilecektir.

YASAL DÜZENLEME NE GETİRECEK?

Bu yasa kapsamına giren sendikalar;

a) Bu maddenin yürürlüğünden önce toplu iş sözleşmesi imzaladıkları işyeri ve işletmelerde, çoğunluk sağlıyorlarsa, işkolu barajı aranmaksızın yetki alabilecek ve sözleşmelerini bir dönem daha yapabilecek
b) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibarn bir yıl içinde, yeni örgütlendikleri işyerlerinde ve işletmelerde yasanın aradığı çoğunluğu sağlıyorlarsa, işolu barajı şartı aranmaksızın toplu iş sözleşmesi yetkisi alabilecek ve sözleşme imzalayabilecek.

Sendikamız da söz konusu yasanın kapsamına girdiğinden;
- Daha önce toplu iş sözleşmesi imzaladığımız tüm işyerlerimizde işkolu barajı şartı olmaksızın, sadece işyeri/işletmedeki çoğunluğumuzla toplu iş sözleşmelerimizi 1 dönem daha yenileyebileceğiz.

- Daha önce toplu iş sözleşmesi imzalamadığımız işyerlerinde ise, yasanın yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içinde, işkolu barajı şartı olmaksızın toplu iş sözleşmesi yapabileceğiz.

BARAJLARA KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Sendikamız, gerek kapsamlı örgütlenme çalışmaları ile barajları aşmak için üstün çaba sarfederken, sendikal hakların önündeki engellerden en önemlileri arasında yer alan barajların tümüyle kaldırılması için mücadelesini sürdürecek.

Paylaş