KIDEM TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Paylaş

Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Yönetmelik, Eylül 2014'te çıkarılan torba yasadak yer alan kıdem tazminatı ile ilgili bölümlerin uygulanmasına yönelik olarak yayımlandı

 

Kamu'da alt işverene bağlı olarak çalışan işçilere kıdem tazminatı ödenmesi usüllerini içeren yönetmelik, 8 Şubat Pazar günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçtiğimiz Eylül ayında Meclis'te kabul edilen Torba Yasa'da yer alan, taşeronda çalışanlara kıdem tazminatı ödenmesini içeren hükümleri düzenleyen yönetmelik, kamuda alt işverene bağlı olarak çalışan işçilere hangi usüllere göre ödeneceğini belirliyor. Yönetmelik, "aynı kurumda aynı veya farklı taşerona bağlı olarak çalışırılanlar", "farklı kurumlarda aynı taşeron şirkete bağlı olarak çalıştırılanlar" ve "kamu kurumlarında çalıştıktan sonra aynı taşeron şirkete bağlı olarak özel sektörde çalıştırılanlar" olmak üzere üç farklı durumu düzenliyor. Kıdem tazminatının ödenmesi için, eskiden olduğu gibi, iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak doğuracak şekilde sona ermesi şartı aranıyor.

AYNI KURUMDA FARKLI TAŞERONA BAĞLI ÇALIŞTIRILANLAR

Aynı Kamu Kurum veya kuruluşunda çalışırken, kıdem tazminatına hak kazanan işçilere, toplam çalışma süreleri esas alınarak, çalıştığı kurum tarafından kıdem tazminatı ödenecek. Bu durumda olan işçilerin alt işvereninin değişip değişmediğine bakılmayacak.

AYNI TAŞERON ŞİRKETE BAĞLI OLARAK FARKLI KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞTIRILANLAR

Aynı alt işverene bağlı olarak farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalışırken kıdem tazminatına hak kazanan işçilere, bu kuruluşlarda geçirdikleri toplam çalışma süresine göre, en son çalıştırıldığı kamu kuruluşu tarafından ödenecek.

KAMUDA KURUMLARINDAN SONRA AYNI TAŞERON ŞİRKETE BAĞLI OLARAK ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞTIRILANLAR

Kamu kurum veya kuruluşlarından sonra, aynı alt işveren tarafından özel sektör işyerinde çalıştırılan işçilerden kıdem tazminatına hak kazananlara, kamu kurum ve kuruşlarındaki toplam hizmet süresine göre, işçinin en son çalıştırıldığı kamu kuruluşunca ödenecek. Bu durumdaki işçilerin kıdem tazminatı, işçinin en son çalıştırılğı kamu kuruluşunda aldığı ücretinin, yılları itibariyle asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş haline göre hesaplanacak.

Yönetmelikle ödemelerin işçinin banka hesabına yatırılacağı konusu da düzenlendi.

KIDEM TAZMİNATLARINI KAMU ÖDEYECEK

Yayımlanan yönetmelikle, asıl olarak kıdem tazminatlarının kamu kurumları tarafından ödeneceği konusu belirlendi. Torba yasada ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmelikte, daha önce zaten var olan haklar, yeni cümlelerle ifade edilmekten ibaret kaldı. Taşeronda çalışan işçilerin kıdem tazminatı hakkı eskiden de bulunmaktaydı. Eğer alt işveren (taşeron) kıdem tazminatını ödemekten kaçınırsa, bunu asıl işveren ödemek zorundaydı. Ancak bu yasal kurallar uygulamada ihlal ediliyordu. Getirilen düzenleme, kıdem tazminatlarının kamu kurumları tarafından ödenmesini düzenliyor. Böylelikle kıdem tazminatı konusunda taşeron şirket tümüyle aradan çekilecek.

Paylaş