ILO SÖZLEŞMELERİ VE SENDİKAL BARAJLAR FORUMU

Paylaş

Sendikamızın İstanbul'da düzenlediği forumda, sendikal baraj ve yasakların aşılması noktasında Anayasa'nın 90. Maddesi ve ILO sözleşmelerinin önemi tartışıldı.

Foruma sendikamız yöneticileri ve üyeleri ile çeşitli sendikaların yöneticilerinin yanı sıra akademisyenler de katıldı

 

Sendikamızın İstanbul'da düzenlediği forumda, sendikal baraj ve yasakların aşılması noktasında Anayasa'nın 90. Maddesi ve ILO sözleşmelerinin önemi tartışıldı. Katılımcılar, ülkedeki pek çok sendikanın, işkolu ve işyeri barajlarıyla engellendiğini, ancak Anayasa'nın 90. Maddesi'ne dayanarak ILO sözleşmeleri uyarınca toplu sözleşmelerin yapılmasının önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

22 Ocak'ta düzenlenen foruma Sendikamız Genel Sekreteri Celal Uyar, TİS Daire Başkanı Engin Sezgin, İstanbul Şube Başkanı Mustafa Ağuş, Şube Sekreteri Mahsun Turan, çeşitli işyerlerinde çalışan sendikamız üyeleri ile akademisyen-yazar Yıldırım Koç, Türk-İş'e bağlı Deriteks Tuzle Şube Başkanı Binali Tay, ILO Türkiye Ofisi Saha sorumlusu Kadri Uysal, DİSK İstanbul Temsilcisi Önder Atay ve DİSK-AR Müdürü Serkan Öngel katıldı.

KOÇ: BARAJLAR YOK HÜKMÜNDE

Akademisyen-yazar Yıldırım Koç, Anayasa'nı 90. maddesi ile, uluslararası anlaşmaların kanun hükmünde olduğu ve bu anlaşmaların kanunlarla çelişmesinde uluslararası anlaşma hükümlerinin esas alınacağını vurgulayarak, ILO'nun 87 ve 98 Sayılı Sözleşmelerine dayanarak toplu iş sözleşmesi yapılabileceğini söyledi. Sendikamızın ve Deriteks Sendikası'nın ILO sözleşmelerine dayanarak imzaladığı toplu sözleşmelerin, bu bakımdan büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Koç, Anayasa'nın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmelere dayanarak toplu iş sözleşmesi imzalanmasıyla, sendikal barajların yok hükmünde sayıldığının altını çizdi.

SÖZLEŞME İMZALANMAYA DEVAM EDİLECEK

Sendikamız TİS Daire Başkanı Engin Sezgin, sendikamızın ILO sözleşmelerine dayanarak imzaladığı toplu sözleşmeler hakkında bilgi vererek, sendikamızın bu yöndeki mücadelesinin devam ettiğini, önümüzdeki günlerde diğer işyerlerinde de bu şekilde toplu iş sözleşmesi imzalamaya devam edileceğini kaydetti. Deriteks Sendikası Tuzla Şube Başkanı Binali Tay da sendikalarının imzaladığı sözleşmeler hakkında bilgi vererek, ILO sözleşmelerine ve Anayasa'nın 90. Maddesine dayanarak imzaladıkları toplu sözleşmeleri anlattı. Konuşmalarda, toplu iş sözleşmesi imzalanmasının önüne getirilen yasak ve baraj engellerin kabul edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Foruma katılan ve çeşitli taşeron şirketlerde çalışan işçiler de sorunlarını aktararak, işçilerin örgütlenmesinin sağlamlığı sonucunda sendikal baraj ve yasakların aşılmasının mümkün olduğunu söyledi.

 

Paylaş