İSKOOP TEMSİLCİ EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Paylaş

İki gün süren ve Ankara'nın Haymana ilçesinde gerçekleştirilen İSKOOP Temsilci Eğitimi tamamlandı

Toplantılarda genel sendikal eğitim, toplu iş sözleşmesi, temsilcinin görevleri gibi konularda sunumlar gerçekleştirilirken, Dr. Murat Özveri ve İş Güvenliği Uzmanı Gülden Vural tarafından da sunumlar yapıldı

 

İSKOOP'taki işyeri sendika temsilcilerimize yönelik olarak düzenlenen İSKOOP Temsilci Eğitimi toplantıları, 11-12 Aralık 2014 tarihlerinde Ankara/Haymana'da gerçekleştirildi. Eğitim toplantılarında çeşitli başlıklar halinde sunumlar yapılırken, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Özveri ve İş Güvenliği Uzmanı Gülden Vural da sunumlar yaptı.

UYAR: SALDIRILARI İŞÇİ SINIFININ GÜCÜ DURDURABİLİR

Toplantıların ilk günü olan 11 Aralık'ta Eğitimler, Sendikamız Genel Sekreteri Celal Uyar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Temsilcilerimizi selamlayan Uyar, zorlu bir örgütlenme sürecinin başarıyla tamamlandığını belirterek temsilcilerimize ve üyelerimize teşekkür etti. İçinde yaşadığımız, her şeyin paraya endekslendiği, emek sömürüsünün zirvede olduğu kapitalizme direnmenin işçi sınıfı açısından bir zorunluluk olduğunu söyleyen Uyar, işçi sınıfının tarihsel kazanımlarının bir bir elinden alınmak istediğine dikkat çekti. Uyar, bu saldırıları sadece işçi sınıfının gücünün engelleyebileceğini vurguladı.

EĞİTİMLER BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uyar'ın konuşmasının ardından eğitim sunumları başladı. Sendikamız Uzmanı Onur Bakır tarafından ilk gün "Temsilci Temel Eğitimi", "Temsilcinin Görev, Yetki ve sorumlulukları"; ikinci gün ise "İSKOOP Toplu İş Sözleşmesi İçerik ve Uygulama" başlıklı eğitim sunumları gerçekleştirildi. Sunumlar, temsilcilerimizin de aktif olarak katılmasıyla sürekli olarak canlılığını korurken, ele alınan konularda tam verimlilik sağlandı.

DR. MURAT ÖZVERİ'DEN HUKUK SUNUMU

Eğitim toplantılarının ardından avukat ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Özveri sendikal hareketin geçmişi ve geleceği çerçevesinde çalışma yaşamı ve iş hukuku ile ilgili bir sunum yaptı. Özveri sunumunda tarihten de örnekler vererek işçi sınıfının örgütlülüğü ve sendikal mücadelesinin önemine dikkat çekti. Özveri bireysel iş hukukunun işçiler için gereken korumayı sağlayamayacağını vurgulayarak, işçilerin örgütlü mücadelesinin bunun için bir şart olduğunun altını çizdi. Özveri'nin konuşması temsilcilerimiz tarafından beğeniyle karşılandı.

YARIŞMA VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILDI

Toplantılar kapsamında, eğitimlerde tartışılan konuları içeren bir yarışma ve ardından İSKOOP'taki sorunların tartışıldığı bir atölye çalışması gerçekleştirildi. "Kİm Temsilci Olmak İster?" başlığını taşıyan yarışmada, üyelerimize eğitim sunumlarında ele alınan konularla ilgili olarak 20 adet soru yöneltildi. Yarışmacılar, yöneltilen soruların tamamını doğru olarak yanıtladı.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yarışma ve Atölye çalışmalarının ardından İş Güvenliği Uzmanı Gülden Vural tarafından İşçi Sağlığı ve Güvenliği eğitimi gerçekleştirildi. Konu ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgiler veren Vural, İSKOOP'taki çalışma koşulları üzerinden işçi sağlığı ve güvenliği konusunu ele alarak üyelerimize çeşitli bilgiler verdi.

EBETÜRK: "TEMSİLCİLERİMİZE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Faaliyetlerin sona ermesinin ardından Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk kapanış konuşması yaparak temsilcilerimize teşekkür etti. Ebetürk, "İşyerlerinde ne kadar güçlü olursak, üyelerimizin sorunları ile ne kadar ilgilenirsek o kadar güçlü olacağız. Bu konuda özellikle siz sendika temsilcilerimize büyük görev düşüyor" şeklinde konuşarak temsilcilerimize verilen öneme dikkat çekti.

TEMSİLCİLERİMİZE SERTİFİKA VERİLDİ

Toplantıların sona ermesinin ardından temsilcilerimize katılım sertifikası verilirken, sendikal konulara ilişkin çeşitli kitaplar da hediye edildi.

Paylaş