HALK İÇİN BÜTÇE, DEMOKRATİK TÜRKİYE MİTİNGİ

Paylaş

DİSK ve KESK, "Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye" başlığı altında bir miting düzenleyerek, 2015 yılı bütçe kanun tasarısını protesto edecek

13 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek mitingde "Saraylar değil, ekmeğimiz büyüsün" talebi yükseltilecek

 

2015 yılı bütçe kanun tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek TBMM Genel Kurulu'na sevk edilmesi üzerine DİSK ve KESK Miting kararı aldı. 13 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek olan mitinge DİSK ve KESK tüm halkımızı çağırdı.

DİSK Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen bir basın açıklamasıyla taleplerini duyuran ve mitinge çağrı yapan DİSK ve KESK başkanları, hükümetin, daha önceki bütçelerde olduğu gibi 2015 yılı bütçesinde de işçi ve emekçilerin taleplerini dikkate almadan tek başına karar verdiğinin altını çizdi. Açıklamada "AKP hükümetiin 2015 yılı bütçesi ile halktan topladığı ağır vergilerle kendi otoriter, baskıcı ve sömürücü düzenini inşaa ettiği; işçilerin, emekçilerin kazanımlarına, halkın birikimlerine ve de yaşam alanlarına göz diktiği açık ve net bir şekilde görülmektedir" denildi.

SARAYLAR DEĞİL, EKMEĞİMİZ BÜYÜSÜN

Bütçenin emekçi halkı yoksullaştıran, sermayeyi büyütmeye yönelik yağma ve talan bütçesi olduğu vurgulanan açıklamada "Yıllardır halkın ödediği her kuruş vergi bir yandan sermayenin, rantçıların, yandaşların cebine aktarılırken, diğer bir yandan demokratik hakları ve özgürlükleri için mücadele edenler, kendilerinden alınan vergilerin tazyikli su, TOMA, biber gazı, cop, gözaltı, tutuklama ve zam olarak kendilerine geri döndüğüne şahit olmaktadır." ifadelerine yer verildi. Bütçelerin savaş için değil, eşit-özgür, demokratik bir yaşama yönelik hazırlanması gerekliliği vurgulanan açıklamada, eşitziliği, adaletsizliği ve sömürüyü arttıran bu saldırılara karşı emeğin gerçek değerini alana kadar mücadele edileceğinin altı çizildi.

MİTİNGE ÇAĞRI YAPILDI

Açıklamada "Bizler savaşın, rantın, sermayenin, muhafazakarlığın bütçesine hayır diyor, bütçeden hakkımızı almak için mücadelemizi yükseltiyoruz" denilirken, "Emekten yana halk için bütçe" talebiyle 13 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek olan miting için tüm yurttaşlara çağrı yapıldı. Açıklama, şu sözlerle noktalandı:

"Kendilerine saray, han, hamam, milyonlarca emekçiye günlük 1 lira zammı reva görenlere; ekmeklerimizi küçültürken saraylarını büyütenlere; yağmacılara, talancılara, halka hizmet etmeyi değil sermayeye uşak olmayı tercih edenlere karşı, paranın, yolsuzluk ve adaletsizliğin saltanatına karşı çıkan tüm halkımızı 13 Aralık’ta Ankara’da yapacağımız mitinge davet ediyoruz."

Paylaş