METRO EĞİTİMLERİ SAMSUN MAĞAZASIYLA TAMAMLANDI

Paylaş

Sendikamızın Metro Grosmarketlerde çalışan üyelerimize yönelik olarak düzenlediği eğitim toplantılarının sonuncusu Samsun Mağazası'nda gerçekleştirilerek eğitim toplantıları tamamlandı

Eğitim toplantısında sendikal haklar, ticaret sektörünün ülkemizdeki ve dünyadaki durumu, sektördeki sendikalaşma ve sendikamız ile Metro Grosmarket arasında bağıtlı toplu iş sözleşmesi ve uygulanması gibi konular üzerinde duruldu

 

Sendikamızın Metro Grosmarketlerde çalışan üyelerimize yönelik olarak düzenlediği eğitim toplantılarının sonuncusu Samsun Mağazası'nda gerçekleştirilerek eğitim toplantıları tamamlandı. 1 Aralık 2014'te gerçekleştirilen eğitim toplantısına Sendikamız Genel Sekreteri Celal Uyar ve Ankara Şube Sekreteri Sabit Akkuş katıldı. Eğitim toplantısının sonunda üyelerimize katılım sertifikaları verildi.

Sendikamız Ankara Şube Sekreteri Sabit Akkuş'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, sendikamız uzmanı Onur Bakır sunum yaptı. Yapılan sunumlarda sendikal haklar, ticaret sektörü ve sendikalaşmanın durumu, Metro toplu iş sözleşmesiyle kazanılan haklar, toplu sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve çözüm yolları üzerinde duruldu.

Eğitim toplantısı, yapılan sunumların ardından Sendikamız Genel Sekreteri Celal Uyar'ın kapanış konuşması ile son buldu.

Paylaş