ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI'NDA TİS İMZA TÖRENİ

Paylaş

Sendikamız ile Ankara Dişhekimleri Odası arasında süren görüşmelerde anlaşma sağlanarak TİS imzalandı.

ILO sözleşmelerine dayanarak toplu sözleşme imzalamaya devam ediyoruz!

 

Sendikamız ile Ankara Dişhekimleri Odası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. TİS, 18 Eylül 2014 tarihinde Ankara Dişhekimleri Odası'nda tarafların bir araya gelmesiyle imzalandı. Genel Başkanımız Metin Ebetürk'ün de hazır bulunduğu TİS imza törenine sendikamız yetkilileri, işyerindeki üyelerimiz ve temsilcilerimiz ile Oda yöneticileri katıldı.

Bağıtlanan sözleşme, sendikamızın Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine göre akdettiği dördüncü sözleşme oldu. Bu sözleşmeyle sendikamız, sendikal hak ve özgürlükleri sınırlayan yasakçı/barajcı sendikal mevzuata karşı bir başarının daha altına imza attı.

İmza töreninde konuşan Genel Başkanımız Metin Ebetürk, ülkemizde sendikalaşma hakkının önündeki engellere dikkati çekti. Meslek örgütlerini dost kurumlar olarak gördüklerini kaydeden Ebetürk, sözleşme sürecindeki yapıcı tutumları nedeniyle oda yöneticilerine teşekkür etti. Ankara Dişhekimleri Odası yöneticileri ise demokratik kitle örgütleri ve her tür demokratik kurum üzerindeki baskıların arttırıldığını kaydederken, birlikte mücadelenin önemine değindiler. Yöneticiler, toplu iş sözleşmesinin herkese hayırlı olmasını diledi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle elde edilen hakların başlıcaları şöyle:

- TİS uygulama ve yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek, disiplin uygulamaları, işin verimliliği için düzenleme yapmak gibi durumlarda başvurulacak bir İşyeri Kurulu oluşturulması
- Haftalık 40 saatlik, günlük 8 saatlik çalışma süresi
- Kıdem tazminatının her hizmet yılı için 35 gün üzerinden hesaplanması
- Taban ücretler 1.000 TL olmak üzere, işçinin 01.07.2014 tarihinden itibaren  %4; 01.01.2015 tarihinden itibaren TÜFE+1,5; 01.01.2016 tarihinden itibaren TÜFE+1,5 oranında zam yapılması.
- Her hizmet yılı için net 5,00 TL kıdem zammı
- Aylık net 230,00 TL yemek ödemesi, aylık net 180,00 TL ulaşım ödemesi, Ramazan ve Kurban Bayramları ile yılbaşında net 75,00'er TL bayram ve yılbaşı ödemesi ile doğum, evlilik, ölüm ve afet yardımı gibi sosyal ödemeler
- Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olan yasal doğum izni sürelerine ilaveten doğumdan sonra olmak üzere 1 hafta ek doğum izni
- 7 gün evlenme izni, 6 ile 9 gün arasında ölüm izni, işçinin eşinin doğum yapması durumunda 5 gün doğum izni, doğal afet durumunda 10 güne kadar gibi çeşitli sosyal izinler.

 

Paylaş