SENDİKAMIZIN TORBA YASA DEĞERLENDİRMESİ

Paylaş

Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen ve taşeronlaştırma konularında da düzenlemeler içeren torba yasa, sendikamız tarafından değerlendirildi.

Değerlendirmede, torba yasanın işçinin temel taleplerine yanıt vermediği ve yeni bir hak sağlamadığı vurgulandı.

 

Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen ve taşeronlaştırma konularında da düzenlemeler içeren torba yasa, sendikamız tarafından değerlendirildi.

Değerlendirmede, torba yasanın işçinin temel taleplerine yanıt vermediği ve yeni bir hak sağlamadığı vurgulandı.

Sendikamızın torba yasaya ilişkin değerlendirmesinin tamamına ise aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

TORBA YASA DEĞERLENDİRMEMİZİN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ (PDF)

TORBA YASA DEĞERLENDİRMEMİZİN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ (WORD)

Ayrıca, ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanan tam metni için lütfen TIKLAYINIZ

Değerlendirmenin özeti şu şekilde:

Özet:

Meclis’te kabul edilen Torba Yasa, taşeron işçilerin temel talebine, “kadro” talebine yanıt vermemiş, milyonlarca taşeron işçiyi, taşerona mahkûm etmeyi sürdürmüştür.

Torba Yasa, taşeron işçilerine yeni bir hak da sağlamamış, taşeron işçilerin zaten var olan ancak ihlal edilen haklarını, daha açık bir biçimde düzenlemek ile yetinmiştir.

Konfederasyonumuz DİSK ve Sendikamız Sosyal-İş, bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından “sömürü düzeni” olarak nitelendirilen “taşeron düzenine” karşı mücadelesini sürdürecektir.

Torba Yasa’daki taşeron ile ilgili düzenlemeler özetle şu şekildedir:

Madde-1: İş müfettişi incelemesi ile muvazaa tespit edildiğinde, artık Yargıtay yolu açılmıştır. İş müfettişince muvazaa tespit edildiğinde, idare, iş mahkemesine itiraz etmek zorunda olacak, iş mahkemesi de aynı yönde karar verdiğinde Yargıtay’a itiraz etmek zorunda olacaktır. İş müfettişi raporuna itiraz süresi 30 güne çıkarılmış; iş mahkemesinin 4; Yargıtay’ın 6 ay içinde karar vermesi öngörülmüştür. Bu madde ile muvazaanın tespiti uzatılmış ve güçleştirilmiştir.

Madde-3: Asıl işverenler, taşeronların işçilerine ücretlerini ödeyip ödemediğini işçilerin başvurusu üzerine veya aylık olarak kendiliğinden kontrol edecektir. Ücret ödenmemiş ya da eksik ödenmişse, asıl işveren, taşeronun hak edişinden keserek, işçilere ödeme yapacaktır.

Madde-6: Taşeron şirket değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçilerin yıllık izinleri, aynı işyerindeki toplam hizmet sürelerine göre hesaplanacaktır. Asıl işverenler, işçilerin yıllık izinlerini kullanıp kullanmadığını kontrol edecek ve yıllık izinlerin aynı yıl içinde kullanılmasını sağlayacaktır.

Madde-8: Kamuda çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatları, işçi kıdem tazminatını hak ettiği takdirde, kamu tarafından ödenecektir.

Madde-10: Kamuda hangi yardımcı işlerde ihaleye çıkılabileceğini Bakanlar Kurulu belirleyecektir. Yeterli nitelik ve sayıda personel olmaması halinde, yardımcı işler için ihaleye çıkılabilecektir.

Madde-11: Kamu kurum ve kuruluşları, ihaleye çıkmadan önce izin alacaktır. Öngörülen kurallara uyulmadığı ya da muvazaa ortaya çıktığı takdirde, ilgili kamu yöneticilerine idari para cezası kesilecek, kamunun uğradığı zarar bu yöneticilere rücu edilecektir.

Madde-13: Bir taşeron şirkette işçi sendikası yetki aldığı ve taşeron şirket kamu işverenleri sendikasına yetki verdiği takdirde, imzalanacak olan toplu iş sözleşmesinden doğacak ek maliyet kamu tarafından karşılanacaktır.

Madde-14: Kamudaki asli ve sürekli işlerde ihale süresi asgari 3 yıl olacaktır.

 

Paylaş