UNUTULMAZ GENEL BAŞKANIMIZ ÖZCAN KESGEÇ MEZARI BAŞINDA ANILDI!

Paylaş

Başkanlar Kurulumuz, unutulmaz Genel Başkanımız Özcan Kesgeç’in anma toplantısındaydı!

Anmada yapılan konuşmalarda, ülkemizin ve mücadelemizin zorlu koşullardan geçtiğini, bu zorlukların ancak birlikte mücadele ile aşılabileceğine özel vurgu yapıldı.

 

BAŞKANLAR KURULUMUZ, UNUTULMAZ GENEL BAŞKANIMIZ ÖZCAN KESGEÇ’İN ANMA TOPLANTISINDAYDI!

 

Sendikamızın unutulmaz Genel Başkanı Özcan Kesgeç mezarı başında anıldı. Anmaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK eski Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Kani Beko, Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, Birleşik Metal-İş Ankara Şube Yöneticileri, Kesgeç’in TİP’li yoldaşları, Sosyal-İş Başkanlar Kurulu, Denetleme Kurulu, işyeri temsilcileri, üyeleri ve Sosyal-İş Sendikası emekçileri katıldılar.

Anmada yapılan konuşmalarda, ülkemizin ve mücadelemizin zorlu koşullardan geçtiğini, bu zorlukların ancak birlikte mücadele ile aşılabileceğine özel vurgu yapıldı.

Anmadan sonra Başkanlar Kurulumuz gündemli toplantısına başladı.

19.07.2018

Paylaş