KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZIN YOK EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!

Paylaş

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu, “Kıdem Tazminatının İşçinin Bireysel Hesabına Yatırılması Hakkında
Kanun Taslağı” ile ilgili olarak olağanüstü toplanarak yaptığı değerlendirme sonucunda yazılı bir açıklama yaptı.

"Kıdem Tazminatı Hakkımızın Yok Edilmesine İzin Vermeyeceğiz!" başlıklı açıklamada yapılmak istenen değişikliklerin yol açacağı sonuçlar sıralanırken, taslağın kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamanın tam metnini aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.

 

   KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZIN YOK EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!

 


13.07.2012

BASIN AÇIKLAMASI

KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZIN YOK EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!

Sosyal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, “Kıdem Tazminatının İşçinin Bireysel Hesabına Yatırılması Hakkında Kanun Taslağı” ile ilgili olarak olağanüstü toplanmış ve aşağıdaki değerlendirmeyi, üyeleri ve kamuoyu ile paylaşma kararı almıştır:

 

1) Kıdem tazminatı, bir hak olmaktan çıkacaktır. Kıdem tazminatı yerine bir tür zorunlu tasarruf fonu getirilecek; artık kıdem tazminatı hakkından söz etmek mümkün olmayacaktır.

 

2) İşverenler, işçileri işten çıkardığında kıdem tazminatı ödemeyecektir. Kıdem tazminatının iş güvencesi boyutu ortadan kalkacaktır. İşveren cebinden tazminat ödemeyeceği için işçileri daha rahat işten çıkaracaktır.

 

3) Bugün, 1 yılını dolduran işçi, diğer yasal koşulları uyuyorsa, kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Ancak yeni düzenleme ile kıdem tazminatına ilk kez hak kazanabilmek için asgari 15 yıl çalışma şartı getirilmekte; hak kazanma koşulu 15 kat ağırlaştırılmaktadır. İşçi, sonraki her bir kullanımında, en az 1800 gün priminin ödenmesini bekleyecektir.

 

4) Kıdem tazminatı işçinin kara gün dostu olmaktan çıkacaktır. İşten çıkarılan işçi, kıdem tazminatı alamayacak, yeniden iş bulana kadar çok daha zor günler geçirecektir.

 

5) İşverenler, işçinin aylık brüt ücretinin yüzde 4’ü kadar prim ödeyecek, bir yılda fonda işçinin aylık brüt ücretinin yüzde 48’i birikecektir. Oysa bugün kıdem tazminatı miktarı, her bir yıllık kıdem için işçinin bir aylık brüt ücreti tutarındadır. Böylece prim sistemi ile kıdem tazminatı miktarı yarı yarıya düşecektir.

 

6) Mevcut sistemde, işçiye kıdem tazminatı, son, giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödenmekte, ücret dışı haklar da kıdem tazminatına dahil edilmektedir. Ancak yeni sistem ile işçi, fonda biriken tutarı alabilecek; kıdem tazminatı son ücret üzerinden hesaplanmayacak, ücret dışı haklar dahil edilmeyecektir. Tazminat miktarı daha da düşecektir.

 

7) Evlenen kadın işçi ile askere giden işçinin kıdem tazminatı alma hakkı kaldırılacaktır.

 

8) İşveren, kıdem primini, kendi seçtiği emeklilik şirketine yatıracaktır. Emeklilik şirketinin primleri değerlendireceği fonu işçi seçecektir. Böylece işçi, kendi seçiminden sorumlu olacak, fondaki parasının değerlenmemesi ya da eksik değerlenmesi halinde hak talep edemeyecektir. İşçinin kıdem tazminatı enflasyon karşısında pula dönebilecektir.

 

9) İşçinin kıdem tazminatı, ne işverenin ne de kamunun sorumluluğunda olacaktır. İşçiler. emeklilik şirketlerinin insafına terk edilecektir. Türkiye’de bankalar battığında milyonlarca insanın birikimleri nasıl buharlaştıysa, işçilerin kıdem tazminatlarının da yok edilmesi sürpriz olmayacaktır.

 

10) Kıdem primi ile ilgili uyuşmazlıklarda Sosyal Güvenlik Kurumu ile Emeklilik Gözetim Merkezi’nin kayıtları esas alınacaktır. İşçilerin primlerini bilerek eksik ödeyen işverenler karşısında işçilerin eli kolu bağlanacaktır.

 

Sonuç olarak, AKP hükümeti tarafından, sermayedarların talepleri doğrultusunda hazırlanan bu taslağın amacı kıdem tazminatı hakkını yok etmektir. Hükümet sermayeye büyük bir kıyak çekmektedir. İşverenlerin kıdem priminin yüzde 1,5’ini İşsizlik Sigortası Fonu’na ödedikleri primden düşülecek olması, bu kıyağın bir başka boyutudur. İşçiler, finansal sermayenin kucağına itilmekte; işçilerin kıdem tazminatı hakkı, piyasaya sıcak para girmesi uğruna hiç edilmek istenmektedir. Bu taslağı kabul etmek mümkün değildir. Hükümet Türkiye işçi sınıfının en önemli haklarından birini ortadan kaldırmaya hazırlanmaktadır.

Sosyal-İş Sendikası, tüm emek ve demokrasi güçleri ile birlikte, üyelerinden aldığı güçle, bu saldırıya karşı her türlü mücadeleyi yürüteceğini ilan ederken; tüm üyelerini, tüm işçileri ve emek güçlerini, kıdem tazminatı hakkını korumak için mücadeleye davet etmektedir.

SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

Paylaş