RENAULT İŞÇİSİ ve BİRLEŞİK METAL-İŞ KAZANACAK!

Paylaş

02.03.2016

RENAULT İŞÇİSİ ve BİRLEŞİK METAL-İŞ KAZANACAK!

 

Onlar ki;

Topraktan öğrenip, kitapsız bilenlerdir…

(…)

ve bir kerre vakte erişip “Gayrık yeter!..” demesinler…

 Yiğit Renault İşçileri “Gayrık Yeter “  Diyerek baskı düzenini yıkmak, sarı sendika zincirini kırmak, emeğin esaretine son vermek, Anayasal sendika seçme hakkını kullanmak ve kendi geleceklerine kendileri KARAR VERMEK için direniyor!..

Onurla Direnen Renault İşçilerine Selam Olsun!..

Renault İşçileri ;

1963 Kavel Direnişi, 1969 Demirdöküm Direnişi, 1980 MESS Grevleri, 1986 Netaş Grevleri bayrağını taşıyan metal işçilerinin bilinci ile haklı mücadelelerini, DİSK/Birleşik Metal İş’in saflarında kararlılıkla sürdürüyorlar.

Alınterinin Onuru, ölümsüz Genel Başkan Kemal Türkler’in mücadele ilkeleri, bugün Renault İşçilerinin mücadelesinde yaşıyor.

Renault İşçileri; Kardeşler!...

Mücadeleniz, mücadelemizdir!..

DİSK/ Sosyal-İş Sendikası olarak; binlerce üyemizle Renault Direnişini kardeşçe duygularımızın olanca sıcaklığı ile selamlıyoruz.

RENAULT’TA ZAFER ER YA DA GEÇ İŞÇİLERİN OLACAKTIR!

Yaşasın sınıf kardeşliği!

Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışması!...

Yaşasın Birleşik Metal-İş, Yaşasın DİSK!..

SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

Paylaş