KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İŞÇİLERİNE DUYURU

Paylaş

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İŞÇİLERİNE DUYURU

Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanları son birkaç aydır yığınsal olarak sendikamıza üye olma konusunda yoğun bir faaliyet yürüttüler. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sendikamıza gönül vermiş çalışanları,  ülkenin dört bir yanında sendikamızı ve konfederasyonumuzu tanıtmak ve iş arkadaşlarını sendikamıza üye yapma konusunda insan üstü bir çaba sarf ettiler.  

 Fakat 2016-2017 Toplu İş Sözleşme takviminin başlamasına çok kısa bir zaman kalması, Bakanlık çalışanları arasında geçmiş sendikal deneyimlerin sonucu oluşan “sendikalara güven kaybı”,  yaz aylarına bağlı olarak tatil mevsiminin başlamış olması ve ülkede yaşanan siyasal belirsizlikler gibi bir takım sorunlar bu çalışmanın başlıca engeli oldular.  Kültür Bakanlığı çalışanlarının yarısına yakını bu süreçte mevcut yetkili sendikadan istifa etmiş ve önemli bir kısmı da sendikamıza üye olmuşlardır. Ancak buna rağmen Sendikamız, 2016-2017 dönemi Toplu İş Sözleşmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yasanın aradığı gerekli sayısal yeterliliği sağlayamamıştır.

Öncelikle sendikamıza gönül veren ve üye olan arkadaşlarımıza bizleri büyük bir misafirperverlikle karşılayan tüm Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanlarına sendikamız adına teşekkürü bir borç biliriz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçilerine yönelik olarak çıkardığımız broşürde verdiğimiz söz üzere, işçilerin hak ve çıkarlarını gözeterek ve işçilerin herhangi bir mağduriyete uğramamaları için Sendikamız mahkeme yoluna başvurmayacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanlarının kararına saygımızı belirtir ve bundan sonraki süreçte Kültür Bakanlığı işçilerinin sorun ve taleplerine daha güçlü sarılacağına olan inancımızla mücadelelerinde başarılar dileriz.

Sosyal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

Paylaş