ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ ÜYELERİMİZE VE KAMUOYUNA DUYURU

Paylaş

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu, Uludağ Üniversitesi'nde 5 yılı aşkın süredir var olan örgütlülüğümüz ve yaşanan hukuksal ihlaller nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamayı aşağıdaki bağlantıdan indirebilir, tam metnini aşağıda bulabilirsiniz.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ ÜYELERİMİZE VE KAMUOYUNA DUYURU

 


ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ ÜYELERİMİZE VE KAMUOYUNA DUYURU

‘TAŞERON İŞÇİLERİN HAKLARI İÇİN YÜRÜTTÜĞÜMÜZ MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’!

‘ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VE ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ DİĞER İŞYERLERİNDE MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ”!

Sosyal-İş Sendikası olarak, Uludağ Üniversitesi’nde ve birçok kamu işyerinde 5 yılı aşkın bir süredir Türkiye işçi sınıfının üzerine kara bir bulut gibi çöken taşeronlaştırmaya karşı bir örgütlenme ve mücadele süreci yürütüyoruz.

Uludağ Üniversitesi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinden Mehmet Tanış tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen 07/06/2010 tarih ve 93 sayılı rapor ile üniversite ile alt işveren arasındaki sözleşmenin muvazaalı olduğu tespit edilmiştir. Uludağ Üniversitesi söz konusu tespite itirazda bulunmuş, Bursa 3. İş Mahkemesi 30/03/2011 tarih, 2010/969E. ve 2011/134K. sayılı kararı ile Üniversite’nin başvurusunu reddetmiş ve muvazaa kesinleşmiştir. Böylece İş Yasası’nın 2’nci maddesi gereği Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde çalışan işçilerin, işe ilk girdikleri tarihten itibaren asıl işverenin, yani Üniversite’nin işçisi olduğu da kesinleşmiştir.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası açıkça ihlal edilerek, tüm girişimlerimize rağmen kesinleşmiş mahkeme kararı hala uygulanmamıştır. Sendikamızın mahkeme kararının uygulanması için yürüttüğü çalışmalar devam etmekte, bu çerçevede açtığımız yetki tespit davası sürmektedir. Bu davada bilirkişi raporu lehimize çıkmış olup, davanın bir sonraki duruşması 23 Temmuz 2015 tarihinde görülecektir.

Sosyal-İş Sendikası, bir yandan Uludağ Üniversitesi’nde çalışan üyelerinin, asıl işverenin yani Rektörlüğün işçisi olarak toplu iş sözleşmesine kavuşması için mücadelesini yürütürken, bir yandan da son yapılan yasal değişiklikler üzerine bir yetki süreci daha başlatmıştır. Sendikamız, yasal çoğunluğu sağlayarak, mevcut taşeron şirket ile bir toplu iş sözleşmesi imzalamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti başvurusunda bulunmuştur.

Başvurumuzun üzerinden iki ay geçmesine rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan henüz bir yanıt gelmemiştir. Bu arada Belediye-İş Sendikası’nın yaptığı başvuru üzerine taşeron şirkette bir işkolu incelemesi yapılmıştır. 23 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan işkolu tespit kararına göre taşeron şirketin Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı işyerlerinde “genel temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı ‘Genel işler’ işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Taşeron işçiler için yıllardır örgütlenme mücadelesinin sürdüğü, önemli karar ve kazanımların elde edildiği bir işyeri için başka işkolunda faaliyet gösteren bir sendikanın yaptığı “işkolu tespit” başvurusu gerçeklikten, samimiyetten ve sendikal ilkelerden uzak bir yaklaşımdır. Taşeronlaştırmanın en yaygın biçimde yaşandığı işkollarının başında gelen belediyelerde yüz binlerce sendikasız taşeron işçi örgütlenmeyi beklerken, Belediye-İş Sendikası’nın hali hazırda işçilerin sendikalı olduğu Uludağ Üniversitesi için işkolu tespiti başvurusunda bulunmasını, yalnızca üniversite işçilerinin değil belediye işçilerinin de takdirine bırakıyoruz…

Kaldı ki yapılan işkolu tespiti 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, İş Yasası ve İşkolları Yönetmeliği’ne aykırıdır. Söz konusu tespitte, mahkeme kararı ile kesinleşmiş muvazaa tespiti göz önünde bulundurulmadığı gibi, Uludağ Üniversitesi’nde yüzlerce işçinin temizlik dışındaki işlerde çalıştığı gerçeği de göz ardı edilmiştir. Kâğıt üzerinde yapılan bu işkolu tespit kararına karşı sendikamız dava açarak, itiraz edecektir. Sendikamızın devam eden bir yetki tespit süreci olduğu için söz konusu işkolu tespit kararının uygulanması, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nın 5’inci maddesi uyarınca olanaklı değildir.

Bu çerçevede Sendikamız, Uludağ Üniversitesi’nde çalışan ve Üniversite işçisi olduğu mahkeme kararı ile de kesinleşmiş olan üyelerinin, en kısa sürede toplu iş sözleşmesine kavuşması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Sosyal-İş Sendikası olarak, Uludağ Üniversitesi’ndeki üyelerimiz ve kamuoyu nezdinde taşeron düzenine karşı, taşeron işçilerin hakları için yürüttüğümüz mücadeleye yılmadan devam edeceğimizi vurgulayarak, bu mücadeleye karşı yapılacak her türlü engellemeye karşı direneceğimizi bir kez daha duyuruyoruz.

Sosyal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

Paylaş