YATAĞAN İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR!

Paylaş

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu, yazılı bir açıklama yayımlayarak özelleştirme saldırısına karşı direnen Yatağan işçilerine desteğini açıkladı. Açıklamayı aşağıdaki bağlantıdan indirebilir, tam metnini aşağıda bulabilirsiniz.

 

YATAĞAN İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR!

 


29.11.2013
YATAĞAN İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR!


Yatağan işçilerinin onurlu direnişi, Muğla bölgesinde yer alan termik santral ve kömür işletmelerine yönelik özelleştirme saldırısına geçit vermiyor. Yiğit Yatağan işçileri, aylardır sürdürdükleri direnişi gün geçtikçe büyütüyor. Devletin daha önceki özelleştirme saldırılarını yine yiğitçe verdikleri mücadelelerle durdurmayı başarmış olan Yatağan işçilerinin direnişi, bu kez de polis copuna, gaz bombalarına, gözaltılara rağmen kırılamıyor, yiğit Yatağan işçileri tarih yazmaya devam ediyor.

Bölgeye yönelik özelleştirme saldırısı, AKP'nin kıdem tazminatımıza, güvenceli çalışma hakkımıza yönelik saldırıları ile esnek çalışma, taşeronlaştırmanın önündeki engellerin kaldırılması, özel istihdam büroları aracılığıyla işçi simsarlığının yasallaştırılması saldırılarından bağımsız düşünülemez. Haklarımıza yönelik her tür saldırı, AKP'nin emek hareketine yönelttiği topyekün saldırının bir parçasıdır.

Son süreçte AKP'nin bu topyekün saldırısıyla karşı karşıya olan Türkiye işçi sınıfı, bu saldırılara karşı cevabını birleşerek ve kenetlenerek veriyor. Egemenler bilmelidirler ki Türkiye işçi sınıfı, emek örgütleri ve sendikalar, yiğit Yatağan işçilerinin mücadelesini de kendi mücadelesi olarak benimsemiştir. Emek örgütleri, sendikalar, işçiler ve emekçiler, AKP'nin emek hareketine yönelik her tür saldırısında olduğu gibi, Yatağan işçilerine dönük özelleştirme saldırısında da tek yürek, tek yumruk olmayı bileceklerdir.

Hükümetin emekçileri işsizliğe, yoksulluğa ve çaresizliğe iten özelleştirme politikalarına karşı çıkan, işçi ve emekçi halkın alınteriyle kurulan fabrikaların, enerji santrallerinin; tüm halkın ortak değeri olan madenlerin, ormanların, akarsuların özelleştirilerek talan edilmesine karşı çıkan herkesi, yiğit Yatağan işçileri ile dayanışmaya ve omuz omuza mücadele vermeye çağırıyoruz.

Sosyal-İş Sendikası olarak, Maden-İş ve Tes-İş üyesi yiğit Yatağan işçileri ile dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyor, Yatağan işçilerine yönelik polis saldırılarını şiddetle protesto ediyoruz.

Yatağan işçisi yalnız değildir!

Zafer direnen emekçinin olacak!

SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU


Paylaş