Maden işçilerinin katili taşeron sistemidir

Paylaş

Sendikamız, Kozlu Madeninde yaşanan faciaya ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Açıklamanın tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

dosya Maden İşçilerinin katili taşeron sistemidir!


09.01.2013

 

 

MADEN İŞÇİLERİNİN KATİLİ TAŞERON SİSTEMİDİR

 

7 Ocak 2013 tarihinde, Türkiye Taş Kömürü Zonguldak / Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında, 8 işçinin ölü hayatını kaybetmesiyle ile sonuçlanan iş bir cinayeti yaşandı. Yaşanan iş cinayetinin başat nedeni ise iş kazası oranının zaten çok yüksek olduğu sektörde, özellikle son yıllarda yoğunlaşan taşeronlaştırma uygulamaları oldu. Taşeronlaştırma politikaları ise daha fazla açlık, daha fazla yoksulluk, daha fazla çalışma, daha düşük ücretler, daha kötü çalışma koşulları gibi sonuçlarla birlikte, daha fazla iş cinayetini beraberinde getirdi.

 

DİSK-AR'ın verilerine göre 2002 yılından bugüne %40'lık bir artış gösteren madenlerdeki iş kazaları, 'maliyetleri düşürme, verimliliği arttırma' gibi söylemler arkasına sığınılarak uygulanan taşeronlaştırma politikalarının bir sonucudur. Taşeronlaştırma politikaları sonucunda, uzmanlık gerektiren bir iş olan madencilik faaliyetleri taşeron firmaların insafına terk edilmiş, taşeron firmalar da kar hırsıyla hareket ederek daha fazla kuralsızlığa imza atmıştır. Gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almak bir yana, madenlerin güvenliğini sağlamak için teknik olarak yapmak zorunda oldukları faaliyetlerden bile kaçınmışlardır. Kozlu'da yaşanan olayda taşeron şirket, biriken metan gazının tahliyesini sağlamak için yapmak zorunda olduğu sondajları gerektiği gibi ve yeterli sayıda yapmamış, iş güvenliğine ilişkin önlemleri almamış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin madendeki yanlışlık ve eksikliklere ilişkin uyarı ve raporlarını bile dikkate almamıştır. Şirketin bu işlemin getireceği maliyetten kaçınmasının bedelini ise 8 işçi hayatıyla ödemiştir. Maden işçilerinin katili taşeron sistemi ve özelleştirme-taşeronlaştırma politikalarıdır.

 

Taşeronlaştırma politikaları sadece madenlerde değil, çalışma yaşamının her alanında yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizi adeta taşeron cumhuriyetine çeviren, çalışma yaşamını güvencesizleştiren, işçileri açlık ve sefalete mahkum eden, işçi güvenliği kurallarını hiçe sayan, ölüm kusan taşeronlaştırma politikalarına derhal son verilmeli ve artık can almaya da başlayan taşeron uygulamaları tümüyle kaldırılmalıdır.

 

SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

Paylaş