ODTÜ YALNIZ DEĞİLDİR!

Paylaş

Sendikamız, geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de yaşanan ve devamında gelişen olaylarla ilgili olarak ODTÜ ile dayanışma gösteren bir basın açıklaması yayımladı. 27.12.2012 tarihli açıklamanın tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

   ODTÜ YALNIZ DEĞİLDİR!

 


27.12.2012
ODTÜ YALNIZ DEĞİLDİR!


Geçtiğimiz hafta ODTÜ’de öğrencilerin demokratik protesto hakkının emniyet güçleri tarafından vahşi biçimde ihlal edilmesi ile başlayan ve yaşanan tartışmalarla devam eden süreci kaygıyla izliyoruz. Üniversitelerin tümüyle ticarileştirilmesi, iktidarın ve sermayenin arka bahçesi haline getirilmesini amaçlayan yasal değişikliklerin gündemde olduğu bir dönemde bunların yaşanmasını manidar buluyor; ODTÜ üzerinden tüm üniversitelere bir mesaj verilmek istenildiğini düşünüyoruz.
Bu süreç demokratik ve akademik hak ve özgürlükler kadar üniversite çalışanlarının haklarını da yakından ilgilendirmektedir. Vakıf üniversitesi çalışanlarının ve kamu üniversitelerinde çalışan kadrolu ve taşeron işçilerin örgütlendiği bir sendika olarak üniversitelerin zapturapt altına alındığı, üniversitenin temel değerlerinin hiçe sayıldığı, demokratik ve akademik özgürlüklerin tehdit altında olduğu koşullarda üniversitelerde sendikal örgütlenme ve hak aramanın daha da zorlaştığını vurgulamak isteriz.
Özellikle bir taşeron cenneti haline getirilen üniversitelerde taşeron işçileri örgütleyen ve taşeron uygulamasının ortadan kaldırılarak işçilerin üniversite işçisi olarak güvenceli ve sendikalı çalışmasını hedefleyen Sosyal-İş Sendikası, üniversitelerde akademik ve demokratik hak ve özgürlükler ile üniversite işçilerinin sendika, güvenceli iş, insanca çalışma ve yaşam mücadelesinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği fikrini benimsemektedir.
Bu çerçevede; polisin ODTÜ’yü adeta savaş alanına çeviren tutumunu, hükümetin hak ve özgürlükleri hiçe sayan kışkırtıcı tavrını, iktidara yaranmak adına gazetecilik ilkelerini ayaklar altına alan bazı basın kuruluşlarının yanlı ve provokatif yayınlarını; akademik ve demokratik hak ve özgürlüklere sahip çıkmak yerine hükümetin antidemokratik yaklaşımını benimseyen çeşitli üniversite çevrelerinin açıklamalarını kınıyor; başta ODTÜ olmak üzere üniversitelerin iktidarın önünde diz çökmediğini, üniversiteyi üniversite yapan değerlerin hala savunulduğunu gösteren üniversite camiasını kutluyor, dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz.
Hem üniversitelerin iktidarın taşeronu haline getirilmesi hem de üniversitelerde işçilerin taşerona adeta köle edilmesine karşı mücadelemizi öğrencisinden öğretim üyesine, memurundan işçisine tüm üniversite bileşenleri ile birlikte sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Sosyal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

Paylaş