ASGARİ ÜCRET - AGİ

ASGARİ ÜCRET

 • Asgari Ücret (BRÜT)...... TL
 • Asgari Geçim İnd. Dahil (NET)...... TL
 • Kıdem Tazminatı...... TL

AGİ TABLOSU

 • Bekar...... TL
 • Evli, Eşi Çalışmayan...... TL
 • Evli, Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu...... TL
 • Evli, Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu...... TL
 • Evli, Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu...... TL
 • Evli, Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu...... TL
 • Evli, Eşi Çalışmayan 5 Çocuklu...... TL
 • Evli Eşi Çalışan...... TL
 • Evli, Eşi Çalışan 1 Çocuklu...... TL
 • Evli, Eşi Çalışan 2 Çocuklu...... TL
 • Evli, Eşi Çalışan 3 Çocuklu...... TL
 • Evli, Eşi Çalışan 4 Çocuklu...... TL
 • Evli, Eşi Çalışan 5 Çocuklu...... TL